PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY ÚVODNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Středa 24.07.2024
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Základní informace o ČR
Česká NEJ
Kraje ČR
Turistické regiony
Turistické oblasti
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Databanka akcí
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
PRAHA SRDCE EVROPY
  Město PRAHA
Pražská informační centra
Kalendář akcí v Praze
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
Kongresy a konference
Veletrhy a výstavy
Turistika a volný čas
  Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Pěší turistika
Agroturistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Sport a relaxace
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba
Království perníku

Zpráva o činnosti sekretariátu a Rady A.T.I.C. ČR.

Činnost sekretariátu profesního sdružení (cechu) turistických informačních center České republiky od 1.ledna 2003 převzalo na základě vítězství ve výběrovém řízení Informační centrum města Pardubic.
Dle podepsané smlouvy funguje sekretariát sedm dní v týdnu od 7.00 do 19.00 hodin, zajišťuje komunikační spojení i v cizích jazycích, jedná se subjekty působícími v cestovním ruchu, účastní se na přípravě a průběhu veletrhů cestovního ruchu a dalších akcí s cestovním ruchem spojených, vyřizuje korespondenci A.T.I.C. ČR (včetně emailové pošty), vede spisovou agendu, písemný archív a ecidenci členské základny Asociace, provádí aktualizaci adresáře, podílí se na vydávání Zpravodaje, zajišťuje komunikaci s veřejností a se sdělovacími prostředky, zajišťuje celkovou prezentaci A.T.I.C. ČR, sleduje vývoj v cestovním ruchu, vyhledává a shromažďuje informace z této oblasti, hospodaří s majetkem Asociace v souladu se schváleným rozpočtem.
Dále sekretariát pořizuje zápisy z jednání Rady Asociace a členského fóra, plní úkoly uložené těmito orgány, sleduje termíny plnění úkolů uložených jednotlivým členům Rady Asociace a ve spolupráci se členy Rady textově zpracovává podklady základních materiálů pro jednání orgánů A.T.I.C. ČR.
Těchto tzv. "operativních" úkolů bylo za 1.čtvrtletí 2003 takřka půl stovky. Z nejdůležitějších připomeňme:
 • 1/1 podpis smlouvy se sekretariátem
 • 1/2 předání sekretariátu
 • 1/3 protest k volbě do Rady za Jižní Čechy - Rada se zevrubně zabývala stížností J.Haláčka i stanoviskem volební komise (Z.Přibyl a J.Kálal). Rada se hlasováním usnesla (pro: 9, proti: 0, nehlasovali: 2), že volba neproběhla v rozporu se Stanovami A.T.I.C., že je nezpochybnitelná a že protest nemůže změnit výsledek hlasování, jenž byl jednoznačný.
 • 1/4 zaslání děkovných dopisů Grandhotelu Zvon, hotelu Malý pivovar a Magistrátu města České Budějovice
 • 1/5 účast na veletrzích Region Tour a Holiday World
 • 1/6 proplaceni map, které byly rozdány na veletrzích Region Tour a Holiday World.
 • 1/7 vytvoření propagačního materiálu A.T.I.C.
 • 1/8 vytvoření produktu A.T.I.C.
 • 1/9 uspořádání tiskové konference A.T.I.C. CR na CCCR
 • 1/10 tiskové prezentace v jednotlivých krajích
 • 1/11 zpravodaj
 • 1/12 situace ve Zlíně - Rada A.T.I.C. se zabývala všemi stanovisky a rozhodla o přijetí Informačního centra města Zlína za člena A.T.I.C.
 • 1/13 příspěvky na dopravu
 • 1/14 návštěvy členů Rady v IC svých krajů
 • 1/15 certifikáty
 • 1/16 definice "i"
 • 2/1 aktuální stav hospodaření + rozpočet
 • 2/2 transparentní účet
 • 2/3 aktuální stav členské základny - Rada pověřuje sekretariát jednat se zájemci o členství, došlé písemné přihlášky bez projednání Radou zařadit mezi čekatele na členství a informovat o této skutečnosti člena Rady z daného kraje. O přijetí čekatele za člena A.T.I.C. rozhodne dle stanov Rada
 • 2/4 stanovení ceny reklamních služeb - Rada ponechala v kompetenci sekretariátu.
 • 2/5 legislativní definice veřejné informační služby
 • 2/6 příprava členského fora
 • 2/7 revize smluvních vztahů s vydavateli po zrušení ediční sekce
 • 2/9 Návrh věcného záměru zákona o cestovním ruchu
 • 2/10 Jednotné značení "i" - Rada A.T.I.C. podporuje záměr ČCCR jednotného značení turistických informačních center, které definovaný standard služeb. ČCCR je připravena zpracovat design manuál a přispět na krytí nákladů IC, které s instalací tohoto značení budou mít.
 • 2/11 Průzkum činnosti IC
 • 2/12 Stanovisko k CzechTourService - Rada A.T.I.C. pověřila prezidenta A.T.I.C. odpovědět na žádost ČCCR v tom smyslu, že firma Bedy a.s. prosazovala svůj informační systém bez spolupráce s A.T.I.C. a že tento systém pro informační centra není přínosem.
 • 2/13 Certifikace dle norem ISO
 • 3/1 Stanovisko k materiálu "55 překážek rozvoje cestovního ruchu"
 • 3/2 Smlouva s C.O.T.
 • 3/4 kanceláře a pobočky - sekretariát předložil návrh v propagačních materiálech nezveřejňovat členy a čekatele na členství v A.T.I.C. ČR, ale "infocentra certifikovaná A.T.I.C. ČR". Každý člen by měl právo na certifikaci 1 provozovny (infocentra) v ceně členského příspěvku a další provozovny (pobočky či kanceláře) za cenu 2.000 Kč/rok . Sekretariát navrhuje možnost zavedení nové služby certifikace nečlenů A.T.I.C. za cenu 6.000 Kč/rok
 • 3/5 Royal Service - sekretariát shromáždí z archívu dokumenty a materiály, dokládající pohledávku vůči Royal Service z roku 2002.
 • 3/6 emailova adresa Rady A.T.I.C. - rada odsouhlasila používání emailove adresy rada@atic.cz s automatickým kopírováním všech příchozích zpráv na emailové adresy všech členů Rady, revizorky a sekretariátu.
 • 3/7 termíny Rady A.T.I.C. - rada schválila návrh na konání pravidelných jednání každé 2.úterý v měsíci (nebude-li v konkrétních případech rozhodnuto jinak). Sekretariát bude na ČCCR rezervovat prostory. Jsou rezervovány termíny 13.5.2003,10.6.2003, 9.9.2003, 14.10.2003 (po členském fóru 2.10.2003 v Praze), 11.11.2003 a 9.12.2003.
 • 3/8 změna sídla A.T.I.C. - sekretariát zajistí změnu sídla A.T.I.C. ČR na tř. Míru 60, Pardubice.
 • 3/9 zápisy z jednání Rady A.T.I.C. - Rada souhlasí se zveřejňováním kompletních zápisů z Rady na internetu.
 • 3/10 smlouva s KČT
 • 3/11 Informační centrum regionů v Praze - sekretariát zjistí náklady na provozování. O provozování ICR Asociací lze uvažovat pouze, pokud bude zajištěno financování nákladů a dostatek průběžně aktualizovaných informací ze všech regionů ČR.
 • 3/12 další členská fóra - Rada schválila záměr uspořádat podzimní členské fórum 2.10.2002 v Praze (s večerem na lodi), jarní 2004 v Ostravě a podzimní 2004 v Kraslicích.
 • 4/1 vyhodnocení činnosti sekretariátu za 1/4 2003
 • 4/5 návrh úpravy stanov
Sekretariát je v denním kontaktu s řadou informačních center. Při řešení praktických problémů provozního charakteru (i na specializovaných seminářích, školeních i setkáních s infocentry) je přesvědčuje o tom, že podmínky pro výkon naší specializované profese i kvalita poskytovaných služeb vyžadují systémové řešení s cechovními principy jejího fungování.

Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C.ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 05.05.2003 v 14:23 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA